Patterien termostaatit

Joulukuussa tehty lämmitysverkoston huolto saa jatkoa kesän -21 aikana.

Kesän aikana vaihdetaan patterien termostaattiventtiilit, sekä itse termostaatit niiltä osin, kuin ne vaihtoa tarvitsevat. Lähtökohtaisesti kaikki alkuperäiset Oraksen termostaatit vaihdetaan uusiin Danfoss termostaatteihin.
Samassa yhteydessä tehdään uudet virtauman laskelmat, sekä verkoston säädöt.

Tämä on siis 2/2 -osuus talvella aloitetusta huoltotoimesta. Tämän toimen jälkeen lämmitysverkoston kunto on verrattain hyvässä kunnossa ja pitäisi palvella usean vuoden ajan ilman suurempia operaatioita.


Näiden huoltotoimien syy oli lämmitysverkoston tukkeutuminen. Verkostosta on puhdistettu suuria määriä ruostesakkaa talven aikana, joka oli estänyt virtaamista sekä paikoin tukkinut putkiston täysin.

Ongelmat juonsivat juurensa -90 luvun lopulla vaihdetuista joustoliitoksista joita oli useassa asunnossa. Nämä joustoliitokset oli vaihdettu vääränlaiseen muoviputkeen, jotka eivät olleet diffuusiosuojattuja ja näin ollen päästivät pitkässä juoksussa happea läpi. Vaihdetut joustot olivat runkoverkoston kokoon nähden myös liian pientä putkea ja toimivat lisäksi eräänlaisena virtauksen ”kuristimena”.
Toinen osittain verkoston hapettumista edesauttava muutos oli Elysator sakankeräimen asennus 2012. Elysator toki poistaa sakkaa verkostosta, mutta samalla myös hapettaa verkostossa kiertävää lämmitysvettä.
Näiden yhteisvaikutuksesta hapettunut vesi ruostutti putkistoa ja putkistosta irronnut sakka tukki lopulta koko verkoston.

Kevään -21 talkoot

Kevään 2021 talkoot on ajateltu pitää pienimuotoisena.

Toistaiseksi suunnitteilla olevat tehtävät:
– Huoltomaalausta (niiltä osin kun pystytään itsenäisesti tekemään).
– Puukatos tulipaikan läheisyyteen (käytetään pääsääntöisesti jo olemassa olevaa puutavaraa).
– Lasten ”kömmänän” katon uusiminen.