NimiLahtinen
Huoneisto3h+k+s
Huoneistoala77
Osakkeiden Nro2551-3555
Osakkeiden luku1005
  • Joustoliitos löytyy olohuoneesta, kuvan mukaisesti

OULUN KOSTEUSTUTKIMUS OY – TUTKIMUSRAPORTTI 23.10.2012
Suihkunurkkauksessa alimmaisen laattarivin osalta pintakosteudet ovat korkeat. Myös
lattiassa pintakosteudet ovat korkeat suihkun alapuolella. Pesuhuoneen lattiakaivon tiivistykset
ovat osittain irronneet.

TOIMENPIDE-EHDOTUS
Pesuhuone on syytä remontoida. Purkutöiden jälkeen rakenteiden koneellinen kuivaus pinnoituskelpoiseksi.